יום חמישי, 20 בפברואר 2020

ספורטאים מצטיינים קובי עזרא

ספורטאים מצטיינים בישראל קובי עזרא.יום שלישי, 18 בפברואר 2020

ספורטאים מצטיינים של נתניה

ספורטאים מצטיינים בחסות עיריית נתניה. נתניה מוקירה את הספורטאים המצטיינים לשנת 2019.ספורטאים מצטיינים תושבי העיר נתניה מוזמנים להגיש בקשה לקבלת מלגה כספית. ספורטאים אשר הועדה תאשר את בקשתם יוזמנו לטקס "נתניה מוקירה את הספורטאים המצטיינים", בו תוענק המלגה במעמד ראש העיר מרים פיירברג-איכר.